Aktivace a čištění povrchů plasmou / nano-coating

Filtrovat:

Nano-coating pomocí Openair-Plasma®

PlasmaTreat

Nanášení média různých vlastností pomocí plazmy za atmosférického tlaku

Výsledek nano-coatingu je okamžitě suchý a nevyžaduje žádné další procesní kroky pro vysušení nebo vytrzení

Nejčastější použití jsou:

- zabránění koroze
- bariérové lakování
- lakování za účelem zvýšení elektrické izolace
- změna vlastností povrchu (např. hydrofilní nebo hydrofobní látky)
- ochranná vrstva bránící mech.poškození